Tablica ogłoszeń Zobacz

Praktyki

Praktyki w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Praktyki studenckie organizowane są dla studentów studiów magisterskich/licencjackich uczelni państwowych i prywatnych w przypadku, gdy zainteresowania studenta oraz kierunek studiów są merytorycznie powiązane z zadaniami realizowanymi przez WITD w Łodzi

Procedura:

·         Student lub uczelnia kieruje do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego formularz aplikacyjny.

·         Zgłoszenie na praktykę zostaje skierowane do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który podejmuje decyzję w sprawie zorganizowania praktyki.

·         Po uzyskaniu zgody na realizację praktyki pomiędzy Urzędem a uczelnią lub studentem zawierana jest umowa, określająca prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki.

UWAGA: Osoby, które ze względu na brak miejsc nie zostały zakwalifikowane do odbycia praktyk w WITD w Łodzi, a podtrzymujące swoje zainteresowanie mogą ubiegać się o praktykę w innym wskazanym terminie bez konieczności ponownego nadsyłania kompletu dokumentów. Osoby te proszone są o skontaktowanie się opiekunem praktyk WITD w Łodzi  w celu ustalenia nowego terminu praktyk.

Warunki odbywania praktyk studenckich:

·         Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań biura. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy, będących w dyspozycji biura.

·         Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  wydaje studentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie przedstawionej przez studenta listy obecności, poświadczonej przez opiekuna praktyk.

·          Praktyki są bezpłatne.

Praktyki studenckie organizowane są w miesiącach lipiec- wrzesień. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42)6398068. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie praktyk studenckich w WITD w Łodzi  jest Pan  Konrad Stajuda.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e –mail:

praktyki.witd@witd.lodz.pl

 

 

Informację wprowadził(a): R K (2015-06-08)
Informację zmodyfikował(a): R K (2015-06-08)